Home»E-Shop»EVS 1997-1:2003

EVS 1997-1:2003

Start New Search

Buy standard

Status: Withdrawn

Price: 23.62 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Geotechnical design - Part 1: General rules

EVS 1997-1 annab ehitiste geotehnilise projekteerimise üldised alused. EVS 1997-1 koosneb järgmistest peatükkidest: Peatükk 1. Sissejuhatus Peatükk 2. Geotehnilise projekteerimise alused Peatükk 3. Geotehnilised alusandmed Peatükk 4. Ehituse järelevalve, seire ja hooldus Peatükk 5. Pinnastäited, kuivendus, pinnase parendamine ja armeerimine Peatükk 6. Madalvundamendid Peatükk 7. Vaivundamendid. Peatükk 8. Tugi- ja sulundseinad. Peatükk 9. Pinnastammid ja nõlvad EVS 1997 muud osad. Lisaks standardile EVS 1997-1:2003 kuuluvad EVS 1997 koosseisu veel järgmised osad: EVS 1997-2:2003 Geotehniline projekteerimine. Osa 2: Laboriteimid. EVS 1997-3:2003 Geotehniline projekteerimine. Osa 3: Välikatsed.

Give feedback about the content of this standard