Home»E-Shop»EVS 613:2001

EVS 613:2001

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 26.50 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Traffic signs. Application

Käesolev standard kehtestab Eesti teeliikluses kasutatavad liiklusmärgid ja nende kasutamise korra.

Juhime tähelepanu, et Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1.10.2018 määrus nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“ (RT I, 03.03.2011, 6) kehtestab liiklusmärkidele nõuded, mis osaliselt ei kattu standardis EVS 613:2001 esitatuga. Lahknevuste korral tuleb õigusaktide nõuete täitmiseks lähtuda määruses sätestatust. 

Give feedback about the content of this standard