Home»E-Shop»EVS 746:1998

EVS 746:1998

Start New Search

Buy standard

Status: Withdrawn

Price: 5.62 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Piece goods quantity measurement - Measurement method

Standard käsitleb kauba koguse mõõtmist tükikauba loendamise teel ning kaubapartii kogu massi või mahu arvutamist kauba dokumentides toodud tükikauba massi või mahu väärtuse põhjal. Antakse juhis saadud tulemusele mõõtemääramatuse leidmiseks.

Give feedback about the content of this standard