Home»E-Shop»EVS 8:2000

EVS 8:2000

Start New Search

Buy standard

Status: Withdrawn

Price: 20.74 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Requirements of information technology in Estonian language and cultural environment

Standardi lahendused põhinevad kehtivatel rahvusvahelistel standarditel: ISO uuel kooditabelil 8859-15; CENi projektil MES; UNIXi standardiseerimisprojektil POSIX; firmade IBM ja Microsoft rahvuskeelte tugivahendeil. Standardis puuduvate märkide kodeerimiseks on soovitav tugineda Unicode'i rakendustel ning vältida ühebaidiste kooditabelite kasutamist.

Give feedback about the content of this standard