Home»E-Shop»EVS 812-1:2013

EVS 812-1:2013

Start New Search

Buy standard

Status: Withdrawn

Price: 13.22 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary

-

Changes from previous version:

Standardi uustöötlus muudab sõnavarastandardi lihtsamini kasutatavamaks ja mõistetavamaks. Standardist on välja jäetud korduvad ja samatähenduslikud terminid. Standardi uustöötlus vastab täna kehtivatele EVS 812 sarja standarditele ning Vabariigi Valitsuse määrusele 315 „Ehitisele ja selle osale esitatud tuleohutusnõuded“. Standardisarja EVS 812 terminitest on erandina välja jäetud mõisted, mille tähendus puudutas üksnes konkreetse standardi konteksti. Standardis on korrigeeritud mõisteid, mis on seoses standardisarja uuendamisega aastani 2013 muutunud. Mõistete väljajätmisel on lähtutud järgmistest kriteeriumitest: — mõiste on väga spetsiifiline ning on kasutatav ainult teatud standardite kontekstis (nt tulepüsivusarvutused, ventilatsioon, kütteseadmed ja korstnad); — tegemist on levinud mõistega füüsikas või konkreetses valdkonnas (nt veeauru kastepunkt, ripplagi, ringlusõhk); — mõiste sisaldab seadet, vahendit või lahendust, mida Eestis ei kasutata ning millele puuduvad konkreetsed nõuded (nt tulekahjutelefon, evakueerimissukk); — mõiste on samatähenduslik teise mõistega (suitsuava – suitsueemaldusava, suitsuekraan – suitsutõke).

Give feedback about the content of this standard