Home»E-Shop»EVS 875-11:2014

EVS 875-11:2014

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 18.00 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Property valuation - Part 11: Sales Comparison Approach

Sales Comparison Approach provides the basic principles for the application in practice. It includes also applied statistics and regression analyse methods in valuation.

Changes from previous version:

Standardis EVS 875-11 „Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod“ on käsitletud võrdlusmeetodi mõistet, kasutamise eesmärke ja võimalusi ning antud metoodilisi juhiseid meetodi kasutamiseks. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi tegijate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-11:2009 uustöötlus, tehtud järgmised olulisemad muudatused: 1) uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat. Standardis on valdavalt loobutud umbmäärase mõiste objekt kasutamisest ning see on asendatud sõltuvalt kontekstist mõistetega vara ja kinnisvara. Samuti on täpsustatud kohandamise võtete nimetusi; 2) sisse on toodud tururendi mõiste ja selle hindamine võrdlusmeetodil; 3) uuendatud on näited statistilise meetodite rakendamiseks; 4) uuendatud ja selgitustega on täiendatud teatmelisas esitatud võrreldavate varade valiku ja kvantitatiivse kohandamise näidet, mis peaks võimaldama meetodi kasutamisest aru saada ka neil, kellel eelteadmised puuduvad.

Give feedback about the content of this standard