Home»E-Shop»EVS 882-1:2013

EVS 882-1:2013

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 15.40 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Information and documentation. Elements of records and requirements for record's layout. Part 1: Letter

-

Changes from previous version:

Standardi uustöötluses on arvestatud uuenenud õigusaktidega, sh avaliku teabe seadus, ruumiandmete seadus ning valitsuse määrused „Asjaajamiskorra ühtsed alused“ ja „Aadressiandmete süsteem“, standardisse on sisse viidud täpsustused käsitlusalas, normiviidetes ja terminites. Standardi uustöötluses on täiendatud lisadena toodud kirja ja e-kirja vormistamise näidiseid.

Give feedback about the content of this standard