Home»E-Shop»EVS 885:2005

EVS 885:2005

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 17.08 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Classification of construction costs

Standardis leiavad käsitlemist: • ehituskulude liigitus; • töömahtude mõõtmise ja tööde arvestamise reeglid. Standardi alusel ehituskulude liigitamine ning töömahtude arvutamise reeglite kasutamine loob võimaluse kulusid ühtviisi nimetada, määratleda ja mõista nii omaniku, tellija, projekteerijate kui ehitajate (pea- ja alltöövõtjate) ning projektiga seotud konsultantide poolt. Iga organisatsiooni (tellija-organisatsioon; projektbüroo; ehitusettevõte) siseselt võib liigitis toodud määranguid täpsustada ja põhjendatult ümber kujundada. Samas ei tohi sellised ettevõttesisesed muudatused saada takistuseks andmete esitamisel avalikkusele ning teistele osapooltele siis, kui vajatakse kirjeldusi käesolevas standardis toodud liigiti nõudeid järgides, näiteks riigihangete pakkumisdokumentides. Käesoleva standardi ehituskulude liigiti on kasutatav hoonete, insenerehitiste ja rajatiste ehitamise ning rekonstrueerimise ehitusprojekt- ja hankedokumentide koostamisel ning projekti arengu järgnevatel etappidel.

Give feedback about the content of this standard