Home»E-Shop»EVS 911:2011

EVS 911:2011

Start New Search

Buy standard

Status: Withdrawn

Price: 13.92 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Voluntary professional indemnity guidelines for consulting engineering

See standard käsitleb: — vabatahtliku vastutuskindlustuse olemust; — ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingu sõlmimist. Seejuures antakse selle standardiga soovitused, millest oleks kindlustusvõtjal mõistlik lähtuda enda kindlustushuvile vastava kindlustuskaitse leidmisel, vabatahtliku vastutuskindlustuse kindlustusandja valimisel ning sõlmitava kindlustuslepingu tingimustega tutvumisel; — ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingu täitmist. Muu hulgas selgitatakse, millised on lepingupoolte peamised õigused ja kohustused. Standard ei ole kohaldatav ehitamise ja ehitusjuhtimise suhtes sõlmitud vastutuskindlustuse lepingutele.

Give feedback about the content of this standard