Home»E-Shop»ISO 9001:2015 väikeettevõtetele

ISO 9001:2015 väikeettevõtetele

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 34.97 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

ISO 9001:2015 for Small Enterprises – What to do?

See käsiraamat annab väikeettevõtetele juhiseid standardil ISO 9001:2015 „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded“ põhineva kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamiseks ja rakendamiseks. Kõik standardi ISO 9001 nõuded on üldised ja kohaldatavad kõigile organisatsioonidele, sõltumata nende tüübist, suurusest või pakutavatest toodetest ja teenustest. See käsiraamat on standardi ISO 9001:2015 rakendamist toetav dokument ning ei esita uusi ega muuda olemasolevaid standardi nõudeid.

Give feedback about the content of this standard