Home»E-Shop

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

Format Name Language Status
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 14351-2:2019

Aknad ja uksed. Tootestandard, toodete omadused. Osa 2: Siseuksed

Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 2: Internal pedestrian doorsets

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.02.2019
18.00 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 16479:2014

Vee kvaliteet. Veeseireseadmete toimimise nõuded ja vastavuse katsetamise protseduurid. Vee ja reovee automatiseeritud proovivõtuseadmed (proovivõtjad)

Water quality - Performance requirements and conformity test procedures for water monitoring equipment - Automated sampling devices (samplers) for water and waste water

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
04.08.2014
13.92 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 50470-1:2007/A1:2019

Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 1: Üldnõuded, katsetused ja katsetingimused. Klassidesse A, B ja C kuuluvad arvestid

Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)

View / Buy

Estonian
English
Valid
from
15.02.2019
7.38 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 50470-1:2007+A1:2019

Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 1: Üldnõuded, katsetused ja katsetingimused. Klassidesse A, B ja C kuuluvad arvestid

Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.02.2019
20.74 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 50470-2:2007/A1:2019

Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 2: Erinõuded. Elektromehaanilised aktiivenergia arvestid (klass A ja B)

Electricity metering equipment (a.c.) - Part 2: Particular requirements - Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)

View / Buy

Estonian
English
Valid
from
15.02.2019
5.62 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 50470-2:2007+A1:2019

Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 2: Erinõuded. Elektromehaanilised aktiivenergia arvestid (klass A ja B)

Electricity metering equipment (a.c.) - Part 2: Particular requirements - Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.02.2019
14.69 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 50470-3:2007/A1:2019

Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 3: Erinõuded. Staatilised aktiivenergia arvestid (klass A, B ja C)

Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)

View / Buy

Estonian
English
Valid
from
15.02.2019
5.62 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 50470-3:2007+A1:2019

Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 3: Erinõuded. Staatilised aktiivenergia arvestid (klass A, B ja C)

Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.02.2019
16.10 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 19493:2008

Vee kvaliteet. Juhend kõva põhja koosluste merebioloogilisteks uuringuteks

Water quality - Guidance on marine biological surveys of hard-substrate communities (ISO 19493:2007)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
05.09.2008
12.51 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 21528-1:2017

Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Enterobacteriaceae tuvastamiseks ja arvuliseks määramiseks. Osa 1: Enterobacteriaceae tuvastamine

Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 1: Detection of Enterobacteriaceae (ISO 21528-1:2017)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
17.07.2017
11.67 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 21528-2:2017

Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Enterobacteriaceae tuvastamiseks ja arvuliseks määramiseks. Osa 2: Kolooniate loendamise meetod

Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 2: Colony-count technique (ISO 21528-2:2017, Corrected version 2018-06-01)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
17.07.2017
10.90 EUR

Total: 11

    ISO 9001_koolitus Online-kogud