Home»E-Shop

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

Format Name Language Status
Electronic Paper 

NEW! EVS JUHEND 5:2019

Rahvusvaheliste ja Euroopa standardite ülevõtt Eesti standarditeks

Adoption of International and European Standards as Estonian Standards

View / Buy

Estonian 
Valid
from
15.10.2019
9.49 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 10217-3:2019

Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 3: Elekterkeevitatud ja räbustikaarkeevitatud, toa- ning kõrgendatud ja madalal temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeeritud peenteraterasest torud

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: Electric welded and submerged arc welded alloy fine grain steel tubes with specified room, elevated and low temperature properties

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
02.05.2019
18.00 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 1176-5:2019

Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 5: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid karussellidele

Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.10.2019
10.90 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 13285:2018

Sidumata segud. Spetsifikatsioonid

Unbound mixtures - Specifications

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
04.07.2018
13.22 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 1401-1:2019

Maa-alused isevoolsed drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U). Osa 1: Torude, liitmike ja torustike spetsifikatsioonid

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.10.2019
16.10 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 15341:2019

Hooldus. Hoolduse võtmenäitajad

Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.10.2019
18.00 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 16763:2017

Tuleohutuse ja valvesüsteemide teenused

Services for fire safety systems and security systems

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
03.02.2017
8.72 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 16798-1:2019

Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6

Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M1-6

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.10.2019
20.74 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 16798-1:2019/NA:2019

Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähtendmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6. Eesti standardi rahvuslik lisa

Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M1-6 - Estonian National Annex

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.10.2019
14.69 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 16798-1:2019+NA:2019

Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähtendmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6

Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M1-6

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.10.2019
23.62 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 1992-1-2:2005/A1:2019

Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid. Tulepüsivus

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

View / Buy

Estonian
English
Valid
from
15.10.2019
13.92 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 1992-1-2:2005+NA+A1:2019

Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid. Tulepüsivus

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.10.2019
25.03 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 50126-2:2017

Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (RAMS) määratlemine ning esitlemine. Osa 2: Süsteemide ohutuslik lähenemisviis

Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 2: Systems Approach to Safety

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
01.11.2017
20.74 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 50160:2010/A2:2019

Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks

View / Buy

Estonian
English
Valid
from
15.10.2019
6.47 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 50160:2010/A3:2019

Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks

View / Buy

Estonian
English
Valid
from
15.10.2019
4.78 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 50160:2010+A1+A2+A3:2019

Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.10.2019
17.08 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN ISO 15609-1:2019

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri spetsifikaat. Osa 1: Kaarkeevitus

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 1: Arc welding (ISO 15609-1:2019)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.10.2019
8.01 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN ISO 15609-2:2019

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri spetsifikaat. Osa 2: Gaaskeevitus

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 2: Gas welding (ISO 15609-2:2019)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.10.2019
8.01 EUR

Total: 18

    Masinad ja CE Valgustus