Home»E-Shop

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

Format Name Language Status
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 10025-6:2020

Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 6: Karastatud ja noolutatud seisundis kõrge voolavuspiiriga konstruktsiooniterasest lehttoodete tehnilised tarnetingimused

Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.01.2020
13.22 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 10217-2:2019

Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 2: Elekterkeevitatud kõrgendatud temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata ja legeeritud terasest torud

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Electric welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
02.05.2019
14.69 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 12945:2014+A1:2016

Lubimaterjalid. Neutraliseerimisväärtuse määramine. Tiitrimismeetodid

Liming materials - Determination of neutralizing value - Titrimetric methods

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
06.12.2016
8.72 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 13791:2020

Betooni survetugevuse hindamine konstruktsioonides ja valmistoodetes

Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.01.2020
16.10 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 16723-1:2016

Transpordis kasutatav maagaas ja biometaan ning maagaasivõrku sisestatav biometaan. Osa 1: Maagaasivõrku sisestatava biometaani spetsifikatsioon

Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gas network

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
06.12.2016
10.90 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 16723-2:2017

Transpordis kasutatav maagaas ja biometaan ning maagaasivõrku sisestatav biometaan. Osa 2: Autokütuste spetsifikatsioon

Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
16.06.2017
11.67 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN 360:2002

Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Sissetõmbavad kukkumist pidurdavad vahendid

Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
01.11.2002
7.38 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN IEC 60071-1:2020

Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Määratlused, põhimõtted ja reeglid

Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules (IEC 60071-1:2019)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.01.2020
15.40 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN IEC 81346-2:2020

Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnused. Osa 2: Objektide liigitamine ja liikidele vastavad koodid

Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 2: Classification of objects and codes for classes (IEC 81346-2:2019)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.01.2020
22.15 EUR

Total: 9

    ISO 14971 Koolitus ISO 10002