Home»E-Shop

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

Format Name Language Status
Electronic Paper 

EVS-EN 12697-30:2018

Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 30: Proovikehade valmistamine lööktihendajaga

Bituminous mixtures - Test methods - Part 30: Specimen preparation by impact compactor

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
03.01.2019
11.67 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 16844:2017+A2:2019

Esteetilise meditsiini teenused. Mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid

Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.08.2019
18.00 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 60601-2-54:2009/A2:2019

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja fluoroskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy (IEC 60601-2-54:2009/A2:2018)

View / Buy

Estonian
English
Valid
from
15.08.2019
10.19 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 60601-2-54:2009+A1+A2:2019

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja fluoroskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy (IEC 60601-2-54:2009 + IEC 60601-2-54:2009/A1:2015 + IEC 60601-2-54:2009/A2:2018)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.08.2019
22.15 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutuste, pingekõikumiste ja väreluse piiramine mittetinglike ühendustega seadmetele avalikes madalpingelistes toitesüsteemides nimivooluga kuni 16 A faasi kohta

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection (IEC 61000-3-3:2013/A1:2017)

View / Buy

Estonian
English
Valid
from
15.08.2019
6.47 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutuste, pingekõikumiste ja väreluse piiramine mittetinglike ühendustega seadmetele avalikes madalpingelistes toitesüsteemides nimivooluga kuni 16 A faasi kohta

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection (IEC 61000-3-3:2013 + IEC 61000-3-3:2013/A1:2017)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.08.2019
16.10 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-EN ISO 10320:2019

Geotekstiilid ja geotekstiililaadsed tooted. Identifitseerimine ehitusplatsil

Geosynthetics - Identification on site (ISO 10320:2019)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.08.2019
6.47 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-HD 60364-8-2:2019+A11:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 8-2: Tootevtarbijate madalpingelised elektripaigaldised

Low-voltage electrical installations - Part 8-2: Prosumer's low-voltage electrical installations (IEC 60364-8-2:2018)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.08.2019
18.00 EUR
Electronic Paper 

NEW! EVS-ISO/IEC 27005:2019

Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturvariski haldus

Information technology - Security techniques - Information security risk management (ISO/IEC 27005:2018, identical)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
15.08.2019
18.00 EUR

Total: 9

    ISO 50001 koolitus ISO 45001