Home»E-Shop

Find Standard

Browse by Directive | Browse by Field of Activity

Format Name Language Status
Electronic Paper 

EVS-ISO 2146:2011

Informatsioon ja dokumentatsioon. Registriteenused raamatukogudele ja nendega seotud organisatsioonidele

Information and documentation - Registry services for libraries and related organizations (ISO 2146:2010)

View / Buy

English 
Valid
from
02.11.2011
20.74 EUR
Electronic 

EVS-ISO 5127:2017

Informatsioon ja dokumentatsioon. Põhialused ja sõnastik

Information and documentation -- Foundation and vocabulary (ISO 5127:2017)

View / Buy

English 
Valid
from
18.09.2017
35.43 EUR
Electronic Paper 

ISO/TR 26122:2008/AC:2010

Informatsioon ja dokumentatsioon. Tööprotsesside analüüs dokumentide haldamiseks

Information and documentation -- Work process analysis for records

View / Buy

English
Valid
from
06.07.2010
0.00 EUR
Electronic Paper 

EVS 882-1:2006

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri

Information and documentation. Elements of records and requirements for record's layout. Part 1: Letter

View / Buy

Estonian 
Withdrawn
from
02.04.2013
15.40 EUR
Electronic Paper 

EVS 882-1:2013

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri

Information and documentation. Elements of records and requirements for record's layout. Part 1: Letter

View / Buy

Estonian 
Valid
from
02.04.2013
15.40 EUR
Electronic Paper 

EVS 882-1:2013/AC:2015

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri

Information and documentation. Elements of records and requirements for record's layout. Part 1: Letter

View / Buy

Estonian
Valid
from
04.03.2015
0.00 EUR
Electronic Paper 

EVS 882-1:2013/AC:2018

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri

Information and documentation - Elements of records and requirements for record's layout - Part 1: Letter

View / Buy

Estonian
Valid
from
16.08.2018
0.00 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 11442-4:1999

Toote tehniline dokumentatsioon. Arvutil põhineva tehnilise informatsiooni töötlemine. Osa 4: Dokumentatsiooni korraldus ja päringusüsteemid

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 4: Document management and retrieval systems

View / Buy

English
Withdrawn
from
05.05.2006
5.62 EUR
Electronic Paper 

EVS-EN ISO 9706:2001

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendipaber. Nõuded pikaajaliseks säilitamiseks

Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence

View / Buy

English 
Valid
from
01.07.2001
5.62 EUR
Electronic Paper 

EVS-ISO 1086:2006

Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatu tiitelleht

Information and documentation - Title leaves of books

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
08.03.2006
16.10 EUR
Electronic Paper 

EVS-ISO 10957:2010

Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline noodiväljaande standardnumber (ISMN)

Information and documentation -- International standard music number (ISMN)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
06.07.2010
8.72 EUR
Electronic Paper 

EVS-ISO 11620:2010

Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogu tulemusindikaatorid (ISO 11620:2008)

Information and documentation - Library performance indicators (ISO 11620:2008)

View / Buy

Estonian 
English 
Withdrawn
from
02.04.2015
22.15 EUR
Electronic Paper 

EVS-ISO 11620:2015

Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogu tulemusindikaatorid

Information and documentation - Library performance indicators (ISO 11620:2014)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
02.04.2015
22.15 EUR
Electronic Paper 

EVS-ISO 11799:2005

Informatsioon ja dokumentatsioon. Arhiivi- ja raamatukogumaterjalide hoiunõuded

Information and documentation - Document storage requirements for archive and library materials

View / Buy

Estonian 
English 
Withdrawn
from
03.05.2016
11.67 EUR
Electronic Paper 

EVS-ISO 11799:2016

Informatsioon ja dokumentatsioon. Arhiivi- ja raamatukogumaterjalide hoiunõuded

Information and documentation - Document storage requirements for archive and library materials (ISO 11799:2015)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
03.05.2016
8.01 EUR
Electronic Paper 

EVS-ISO 11800:2011

Informatsioon ja dokumentatsioon. Nõuded raamatute köitematerjalidele ja raamatute valmistamise meetoditele

Information and documentation -- Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books (ISO 11800:1998)

View / Buy

English 
Valid
from
02.11.2011
11.67 EUR
Electronic Paper 

EVS-ISO 14416:2005

Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatute, perioodika- ja jätkväljaannete ning teiste paberdokumentide köitmisele esitatavad nõuded arhiivides ja raamatukogudes. Meetodid ja materjalid

Information and documentation - Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use - Methods and materials

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
10.08.2005
15.40 EUR
Electronic Paper 

EVS-ISO 15489-1:2004

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 1: Üldnõuded

Information and documentation - Records management - Part 1: General

View / Buy

Estonian 
English 
Withdrawn
from
02.03.2017
11.67 EUR
Electronic Paper 

EVS-ISO 15489-1:2017

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 1: Mõisted ja põhimõtted

Information and documentation - Records management - Part 1: Concepts and principles (ISO 15489-1:2016)

View / Buy

Estonian 
English 
Valid
from
02.03.2017
10.90 EUR
Electronic Paper 

EVS-ISO 15511:2011

Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogude ja nendega seotud organisatsioonide rahvusvaheline standardi identifikaator (ISIL)

Information and documentation -- International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL) (ISO 15511:2009)

View / Buy

English 
Valid
from
02.11.2011
6.47 EUR

Total: 50|Show all items

AK portaal Online-kogud