Esileht»E-pood»EVS 730:2016

EVS 730:2016

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 9,49 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Teraviljasaadused. Fraktsioonilise koostise, lisandite, jämeduse ja tangu kvaliteetse tuuma määramine

Selles Eesti standardis kirjeldatakse jahu ja tangainete (sh lihvitud hernes) jämeduse ning tangainetes leiduvate lisandite ja kvaliteetse tuuma määramist. MÄRKUS Lisandite määramist riisitangus käsitleb standard EVS-ISO 7301:2011 „Riis. Tehnilised tingimused“.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi uustöötluses on tehtud järgmised muudatused:  normiviidete loetelu on kaasajastatud;  terminid on esitatud ka inglise keeles ja sisse on viidud parandused nende määratlustesse;  kahjulike lisandite loetelu on tekstis esitatud ka ladina keeles;  tekstis on sõnad „laboratoorsete sõelte komplekt“ asendatud sõnadega „katsesõelade komplekt“, sõnad „keskmine proov“ asendatud sõnadega „laboratoorne proov“, sõna „kaalutis“ asendatud sõnaga „katsekogus“, sõna „määramistulemused“ asendatud sõnaga „katsetulemused“ ning lisatud on uus peatükk „Kirjandus“;  standardist on välja jäetud riisitang, kuna lisandite määramist riisitangus käsitleb standard EVS-ISO 7301:2011, ning osaliselt koorimata odratuuma vabatahtlik kaaliumpermanganaadiga töötlemise meetod;  tekstis on parandatud ja täiendatud teraviljasaaduste loetelu, peatükki „Proovivõtt ja katsekoguste suurused“ ja lisa A-d ning on lisatud uus lisa B.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta