Esileht»E-pood»EVS 759:1998

EVS 759:1998

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 18,00 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Kommertstelekommunikatsioon (BTC). Kahe- ja neljajuhtmelised analoogrendiliinid (A20, A2S, A40, ja A4S). Ühenduskarakteristikud, võrguliides ja lõppseadmestiku liides

  • Staatus: Kehtiv
  • Seotud dokumendid: puuduvad
  • Eelmine versioon: puuduvad
  • Järgmine versioon: puuduvad
  • Alusdokumendid: puuduvad
  • Tegevusala (ICS): 33.020 Sidetehnika üldküsimused
  • Direktiivid või määrused: puuduvad

Standard spetsifitseerib: - kõnesagedusalas lihtkvaliteediga ja erikvaliteediga kahe- ja neljajuhtmelise analoogrendiliini ühenduskarakteristikute ning võrguliidese füüsikaliste ja elektriliste karakteristikute nõuded ja testimispõhimõtted ja - kahe- ja neljajuhtmelise analoogrendiliini lõpp-punktiga ühendatava lõppseadmestiku liideste füüsilised ja elektrilised parameetrid ja vastavad testimispõhimõtted. Standardi nõuded põhinevad ETSI (Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituut) standarditel ETS 300 448, ETS 300 449, ETS 300 500, ETS 300 551, ETS 300 552 ja ETS 300 553, mis on koostatud Euroopa Ühenduse Komisjoni mandaadi alusel ja moodustavad osa Nõukogu direktiiviga 92/44/EMÜ (ONP-direktiiv), mis käsitleb vabakasutusvõrgu kohaldamist rendiliinide suhtes (5. juuni 1992), määratud harmoneeritud standardite miinimumkomplektist. Ühendus toimub läbi liideste võrgu lõpp-punktides (NTP) ja sisaldab kõiki seadmestikke, mis on ette nähtud NTP-ga ühendamiseks. Lõppseadmestike vahel edastatavad signaalid kahjustuvad ühenduse läbimisel. Standard määrab kindlaks kahjustuse piirid. Tegelik olukord võib olla tunduvalt parem. Rendiliin kindlustab juurdepääsu kõnesagedusalale (300 Hz kuni 3 400 Hz) ilma piiranguteta sageduste kasutamisel. Standardi nõuded on valitud peamiselt telefonside jaoks. Piirangud teist tüüpi liikluse kasutamiseks puuduvad. Standard on kasutatav rendiliinidel, kaasa arvatud osalise kasutusajaga rendiliinid, kus side loomine või lahutamine ei nõua ühtegi protokollivahetust või mõnda muud sekkumist NTPs. Kui rendiliin on teeninduses, st edastab kasutaja liiklust, ei või rendiliini tarnija teostada standardis spetsifitseeritud teste ega jälgida liini tööd ilma rendiliini kasutajat hoiatamata. Testid on välja töötatud rendiliinide teenindusse andmiseks ja teenindusest tagasivõtmiseks, kuid nende igakordne sooritamine ei ole kohustuslik. Standard esitab võrguliidese füüsiliscd ja elektrilised parameetrid ning spetsifitseerib vastavuse testid ühenduskarakteristikutele ja võrguliidesele. Mõned standardis kirjeldatud testid ei ole kavandatud rakendamiseks installeeritud rendiliini liidesel. Selliste testide teostamiseks võib liidese varustada sarnase kasutusega seadmestikuga. Standardi nõuetele vastavus kindlustab kõnesagedusalas lõppseadmestiku liidese sobivuse kahe- või neljajuhtmelise analoogrendiliiniga. Standard on kasutatav kõigi liideste jaoks, mis on projekteeritud rendiliinidega ühendamiseks. Eriteenust edastava aparatuuri, kompleksaparatuuri ja eravõrgu aparatuuri jaoks võivad lisaks käesolevale standardile rakenduda teised standardid. Juhtmestik kliendi territooriumil ja võrgu lõpp-punkti (NTP) vaheline installeering on väljaspool standardi käsitlusala. Standard ei sisalda testide teostamise üksikasju ega testimismetoodikat. Standard ei ole koostatud reguleeriva eesmärgiga.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta