Esileht»E-pood»EVS 812-1:2013

EVS 812-1:2013

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 13,22 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

See standard sätestab ehitusliku tuleohutuse mõisted, mis on kasutusel standardisarjas EVS 812 ning Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määruses nr 315 (RT I 2004, 75, 525) „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi uustöötlus muudab sõnavarastandardi lihtsamini kasutatavamaks ja mõistetavamaks. Standardist on välja jäetud korduvad ja samatähenduslikud terminid. Standardi uustöötlus vastab täna kehtivatele EVS 812 sarja standarditele ning Vabariigi Valitsuse määrusele 315 „Ehitisele ja selle osale esitatud tuleohutusnõuded“. Standardisarja EVS 812 terminitest on erandina välja jäetud mõisted, mille tähendus puudutas üksnes konkreetse standardi konteksti. Standardis on korrigeeritud mõisteid, mis on seoses standardisarja uuendamisega aastani 2013 muutunud. Mõistete väljajätmisel on lähtutud järgmistest kriteeriumitest: — mõiste on väga spetsiifiline ning on kasutatav ainult teatud standardite kontekstis (nt tulepüsivusarvutused, ventilatsioon, kütteseadmed ja korstnad); — tegemist on levinud mõistega füüsikas või konkreetses valdkonnas (nt veeauru kastepunkt, ripplagi, ringlusõhk); — mõiste sisaldab seadet, vahendit või lahendust, mida Eestis ei kasutata ning millele puuduvad konkreetsed nõuded (nt tulekahjutelefon, evakueerimissukk); — mõiste on samatähenduslik teise mõistega (suitsuava – suitsueemaldusava, suitsuekraan – suitsutõke).

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta