Esileht»E-pood»EVS 835:2014

EVS 835:2014

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 18,00 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Hoone veevärk

See standard kehtib hoone veevärkidele, mis on ühendatud ühisveevärgiga või kohaliku veevarustusallikaga. Hoone veevärgi all mõistetakse hoonesisest külma- ja soojaveetorustikku koos toruarmatuuriga, veevarustusseadmeid ja maa-alust veetoru hoone piires kuni vundamendini (vt joonis 1.1). Standardi nõudeid tuleb täita nii uue hoone veevärgi projekteerimisel, paigaldamisel ja katsetamisel kui ka olemasolevate veevärkide remondil ja ümberehitusel.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi uustöötluses käsitletakse hoone veevarustust, seoses sellega on korrigeeritud standardi pealkirja, uus pealkiri on EVS 835:2014 "Hoone veevärk" (Water supply systems inside buildings). Varasemas standardis „Kinnistu veevärgi projekteerimine“ käsitleti nii hoones kui ka kinnistul paiknevaid hoonevälised veevärgi elemente. Muudatuste sisseviimisel lähtuti standardi EVS-EN 806 „Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption“ põhimõttest. Kinnistul paiknevad veevärgi elemendid leiavad kajastust sarnaste põhimõtetega uuendatud standardis EVS 921:2014 „Veevarustuse välisvõrk“ (Water supply systems outside buildings) (endise tähistusega EVS 847-3). Uustöötlus on standardi „Kinnistu veevärgi projekteerimine“ edasiarendus ja erineb sellest nii mahu kui osaliselt ka sisu poolest, olles sellest põhjalikum ja konkreetsem. Arvestades erialainseneride praktilisi kogemusi on täpsustatud termineid, esitatud terminite inglise keelne tõlge, muudetud tehnosüsteemide seletusi jms. Standardisse on lisatud teemaga seotud oluliste euroopa standardite loetelu, aidates sellega orienteeruda valdkonnas ja pakkuda insenerile võimalust tehniliste lahenduste välja töötamisel eeskuju.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta