Esileht»E-pood»EVS 875-12:2010

EVS 875-12:2010

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 12,51 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil

Standardiseeria EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalaks on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajateks on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardite olemasolu loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui avaliku sektori vajadusi. Standard EVS 875-12 „Hindamine hüvitamise eesmärgil“ käsitleb vara hindamise erisusi, mis tavaliselt on seotud avalike huvide, kuid mitte ainult, teostamisega. Hüvitamise küsimus võib tõstatuda seonduvalt sundvõõrandamise, kindlustuse kahjukäsitluste jms. juhtumitega. Käesolev standard keskendub küsimustele, mis on seotud avalike huvide teostamisega ja ei anna detailseid juhtnööre hüvitusväärtuse leidmiseks muid hindamise eesmarke silmas pidades.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta