Esileht»E-pood»EVS 875-12:2016

EVS 875-12:2016

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 13,22 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See Eesti standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ osa, milles esitatakse hindamise põhimõtted hüvitamisel. Hüvitusväärtuse hindamise vajadus võib tekkida sundvõõrandamisel, aga ka sundvõõrandamisele eelneva poolte vabal tahtel põhineva võõrandamise puhul. Tegemist on standardi EVS 875-12:2010 „Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil“ uustöötlusega.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Eesti seadusandluses, standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes, on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-12:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) uuendatud ja standardi ülejäänud osadega on ühtlustatud terminoloogiat; 2) täpsustatud on nõudeid hindaja pädevuse ja sõltumatuse osas; 3) täpsustatud on tellimuslepingu sisu (sh kaasneva kahju ja saamata jääva tulu käsitlust tellimuslepingu sõlmimisel); 4) täpsustatud on tehnovõrkude käsitlust; 5) lisatud on selgitus riigi või kohaliku omavalitsuste teostatud tehingute kasutamise kohta võrdlustehingutena.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta