Esileht»E-pood»EVS 875-13:2011

EVS 875-13:2011

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 15,40 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnariskide, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalaks on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajateks on vara hindajad, kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaspetsialistid, finants¬aruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused ning kõrgemad õppeasutused. Standardite olemasolu loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See standard käsitleb hindamise põhimõtteid keskkonnariskide, looduskaitse ja maakasutuse piirangute kontekstis, kõrvale on jäetud muinsuskaitsest tulenevad ja ehitamisega seonduvad piirangud. Nii näiteks ei ole käsitletud ehitusmaterjalidest lähtuvat saastatust, nagu ehituses kasutatav asbest, põlevkivituhast valmistatud plokkidest lähtuv kiirgus või mittemürakindlad laed.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta