Esileht»E-pood»EVS 875-2:2010

EVS 875-2:2010

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 11,67 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid

Standardiseeria EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalaks on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajateks on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardite olemasolu loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui avaliku sektori vajadusi. Standard EVS 875-2:2010 “Vara liigid” on standardiseeria “Vara hindamine” osa, mille objektiks on vara liigitamise aluste määratlemine. Tegemist on standardi EVS 875-2:2005 “Vara liigid” uustöötlusega. Olulisi sisulisi muudatusi käesolevasse standardisse sisse viidud ei ole, kuna rahvusvaheliselt ei ole kontseptuaalseid muudatusi vara liikide määratlemisel tehtud. Uuendatud on terminite ja määratluste osas olevaid Eesti õigusaktidest tulenevaid mõisteid, kuna vastavaid muudatusi on tehtud Eesti õigusaktides, millega käesolev standard tihedalt seotud on

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta