Esileht»E-pood»EVS 875-3:2015

EVS 875-3:2015

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 11,67 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 3: Hindamise alused

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See Eesti standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ osa, milles defineeritakse väärtused, mida varahindamise standardid hõlmavad. Tegemist on standardi EVS 875-3:2010 „Vara hindamine. Osa 3: Väärtuse liigid“ uustöötlusega.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

See standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ osa, milles on määratletud väärtused ja muud hindamise alused, mida vara hindamise standardid hõlmavad. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-3:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) lähtudes rahvusvaheliste hindamisstandardite struktuurist, on muudetud standardi pealkirja, standardi EVS-3 uus pealkiri on „Hindamise alused“; 2) standardi terminoloogia on viidud kooskõlla standardisarja EVS 875 muude osadega; 3) lisatud on asjakohaseid viiteid standardi muudele osadele; 4) lisatud on kinnispandi väärtus; 5) lisatud on loodetav väärtus; 6) täpsustatud on õiglase väärtuse mõistet ja selgitatud mõiste erinevusi rahvusvahelises varahindamise standardis, Raamatupidamise Toimkonna juhendites ja rahvusvahelises finantsaruandluse standardis (IFRS).

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta