Esileht»E-pood»EVS 875-5:2016

EVS 875-5:2016

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 14,69 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalad on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajad on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See Eesti standard on standardisarja EVS 875 „Vara hindamine“ osa, milles määratletakse väärtused, mida vara hindamise standardid hõlmavad hindamisel finantsaruandluse eesmärgil. Tegemist on standardi EVS 875-5:2010 „Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil“ uustöötlusega.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes, on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-5:2010 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: 1) standardi terminoloogia on viidud kooskõlla standardisarja EVS 875 muude osadega; 2) lisatud on asjakohaseid viiteid standardi muudele osadele; 3) täpsustatud on mõisteid ja selgitusi vastavalt Eesti heale raamarupidamistavale, muudatustele Raamatupidamise Toimkonna juhendites (RTJ); 4) lisatud on mitterahalise sissemakse õiglase väärtuse hindamine riigiraamatupidamiskohuslastel; 5) välja on jäetud ettevõtte väärtuse hindamine.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta