Esileht»E-pood»EVS 875-6:2011

EVS 875-6:2011

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 10,19 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalaks on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajateks on vara hindajad, kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused ning kõrgemad õppeasutused. Standardid loovad aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See standard käsitleb tagatisvarade hindamise üldpõhimõtteid, tagatisvaradeks sobivaid ja mittesobivaid varasid, tellija ja laenuandja suhteid hindajaga ning ümberhindamisi. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi tegijate arvamustes, on standardisse tehtud muudatusi. Olulisemad muudatused on järgmised: 1) varasemast enam on rõhutatud laenuperioodi võimalikku pikkust ja sellega kaasnevaid nõudeid laenu-tagatiste hindamise osas, 2) lisatud on viited standardisarja teistele osadele, 3) täiendavalt on esitatud lisahinnangule esitatavad nõudeid, 4) vara liigist tulenevaid erisusi on täiendatud ja täpsustatud.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta