Esileht»E-pood»EVS 875-7:2011

EVS 875-7:2011

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 10,90 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalaks on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajateks on vara hindajad, kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused ning kõrgemad õppeasutused. Standardid loovad aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi. See standard käsitleb hinnangu läbivaatamise aluseid, liike, protseduuri, hinnangu läbivaataja pädevust ja seost hindamise heade tavadega. Tulenevalt muudatustest EVS 875 sarja uustöötlustes ja standardite töörühma seisukohtades on sellesse standardisse tehtud muudatusi. Olulisemad muudatused on järgmised: 1) läbivaatuse liikide mõisteid on täpsustatud; 2) läbivaatuse protseduuri on täiendatud ja täpsustatud; 3) läbivaatuse aruandele esitatavaid nõudeid on täpsustatud. Standard käsitleb hinnangu läbivaatamise eesmärke, liike, protseduuri, hinnangu läbivaataja pädevust ja seost hindamise heade tavadega.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta