Esileht»E-pood»EVS 884:2017

EVS 884:2017

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 10,19 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga torustikele

Standard sätestab ühtsed projekteerimisnõuded üle 16 baarise töörõhuga gaasitorustikele, et tagada gaasitorustike ehitamisel torustike kasutuskindlus, inimeste ohutus, keskkonnakaitse ja õnnetusjuhtumite vältimine. Selle standardi ohutuskujade määramise meetodit võib kasutada olemasoleva üle 16 baarise töörõhuga gaasitorustiku lähedusse rajatavate ehitiste ohutuskujade arvutamisel, kui on uuritud olemasoleva torustiku tehnilist seisundit. Ohutuskuja määramisel varemehitatud üle 16 baarise töörõhuga gaasitorustikest tuleb lähtuda tehnilistest normidest ja standarditest, mida kasutati nende torustike ehitamisel.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Võrreldes eelmise väljaandega sisaldab see standard järgmisi olulisi muudatusi: — ajakohastatud normiviited; — lisatud terminitele ingliskeelsed vasted ning uued terminid kaitsevöönd (3.12) ja ohutuskuja (3.13); — redigeeritud üldtingimuste peatükki ning lisatud jaotised 4.4 kuni 4.8; — ohutuskuja rakenduse ulatust on jaotises 5.12 täpsustatud; — jaotise 8.4 tabelis 3 on elektriõhuliinide ohutuskujad viidud vastavusse standardiga EVS-EN 50341-2-20; — jaotisesse 14.1 on lisatud standard EVS-EN 12068.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta