Esileht»E-pood»EVS 891:2008

EVS 891:2008

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 13,22 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja hindamine

Standard sätestab nõuded sise- ja välistöökohtade elektervalgustuse kvantiteedi- ja kvaliteedinäitajate mõõtmisele ja hindamisele, kui selle eesmärk seisneb valgustuspaigaldise vastavuse kontrollimises Euroopa töövalgustus-standardites esitatud valgussuuruste vähimalt nõutavatele või enimalt lubatavatele väärtustele ning ehitus- ja käidunõuetele. Standardi sätteid saab põhimõtteliselt laiendada ka muudele (nt petrooli- või gaasilampidel põhinevatele) tehisvalgustus-paigaldistele. Standardis esitatud mõõtemeetodeid saab rakendada ka töökohtade loomuliku valgustuse kontrollimisel.Käesoleva standardi nõuete järgimine annab võimaluse tagada ühtne mõõtmis- ja hindamismenetlus -uute valgustuspaigaldiste kasutuselevõtul ja valgustehniliste projektlahenduste kontrollil,• olemasolevate valgustuspaigaldiste tegeliku seisundi uurimisel, et kindlaks teha nende vastavus valgustusstandarditele ja töötervishoiunõuetele ning tarbe korral suunitleda paigaldise või selle hooldamiskorra muudatusi, • ühesuguse otstarbega, kuid erisuguse ehitusega valgustuspaigaldiste võrdlemisel, et valida tehniliselt ning majanduslikult otstarbekaimaid valgustehnilisi lahendusi.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta