Esileht»E-pood»EVS 896:2014

EVS 896:2014

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 13,22 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Rahvusvaheline numeratsiooniplaan. ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis

See standard annab numbristruktuuri ja funktsionaalsuse rahvusvahelise üldkasutatava telekommunikatsiooni viiele numbrite kategooriale: geograafilistele piirkondadele, globaalsetele teenustele, Võrkudele, riikide gruppidele, ja testimisele. Iga kategooria puhul on käsitletud üksikasjalikult numeratsioonistruktuuri ja numbrimärkide analüüsi komponente, mis on vajalikud kõnede edukaks suunamiseks. Lisa A annab täiendavat informatsiooni rahvusvaheliste üldkasutatavate numbrite struktuuri ja funktsioonide kohta (edaspidi: „rahvusvahelised E.164 numbrid“). Lisa B annab informatsiooni võrgu määratlemise, teenuse parameetrite, helistaja/vastuvõtja numbri näidu, valimise korra ning geograafiliste ISDN-kõnede adresseerimise kohta. Konkreetsed E.164-põhised rakendused, mis kasutuselt erinevad, on määratletud muudes soovitustes, nagu ITU-T soovituses E.168 („E.164 numeratsiooniplaani rakendus UPT jaoks“).

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi uustöötluse peamised muutused on: — Jaotis A.8, milles asendati varasem tekstiosa uuega. Muudatused annavad täiendavat informatsiooni riigisisese kasutusega numbrite, lühinumbrite, erikasutusega numbrite, ülipikkade numbrite struktuuride ning funktsioonide kohta. — Redaktsioonilised muudatused neis terminites, määratlustes ning numbristruktuurides ja nende funktsionaalsustes, mida see standard enam ei käsitle. — Lisatud on täiendav rahvusvahelise E.164 numbri struktuur ja funktsionaalsus testimiseks ning selgitatud on üksnes riigisisese kasutusega numbri, lühinumbri, erikasutusega numbri (SUN) ja ülipikkade riigisiseste (tähenduslike) numbrite olemust ja funktsionaalsust.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta