Esileht»E-pood»EVS 898:2014

EVS 898:2014

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 11,67 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Üldkasutatavate võrkude ja abonentide rahvusvaheline identifitseerimisplaan. ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis

See standard kirjeldab abonentide unikaalset ja ühetähenduslikku identifitseerimisplaani ning IMSI ülesehitust. Standard kehtestab IMSI-t moodustavate osade määramise protseduurid, et vältida IMSI topeltkasutust.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi uustöötluse peamised muutused on: - lisatud nõuded ning põhimõtted geograafiliste MCC-de piires mobiiltelefonivõrgu koodide (MNC-de) ja riigile täiendava MCC määramiseks; - lisatud nõuded ja põhimõtted abonendi identifitseerimisnumbri (MSIN) kasutamisele geograafiliste MCC-de piires; - lisatud nõuded ning põhimõtted muus riigis kui selles, millele on TSB Direktoraat MCC määranud MCC + MNC kasutamise; - lisatud näited E.212 kohase ressursikasutamise kohta; - lisatud vormid eksterritoriaalse MCC/MNC kasutamise ning selle tühistamise teatamiseks.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta