Esileht»E-pood»EVS 906:2018

EVS 906:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 16,10 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017

See Eesti standard käsitleb mitteeluhoonete ruumides nõutavate õhuparameetrite tagamist vajaliku õhuvahetuse organiseerimise teel, arvestades nii sise- kui välisõhu arvutuslike parameetrite, maksimaalselt lubatava mürataseme kui ka tervishoiu- ja ökonoomika¬alaste nõuetega. Standardis ei dubleerita standardis EVS-EN 16798-3:2017 esitatut, küll aga aktsepteeritakse standardis antud projekteerimiskriteeriume ja kõiki nõudeid nii ruumidele kui süsteemidele, samuti õhuliikide ja süsteemide spetsifitseerimist ning kõike, mis seondub sisekliimaga.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi uustöötluses on — täpsustatud algversiooni kasutamisel ilmnenud vajakajäämisi, — mõningal määral korrigeeritud õhuvahetuse normarve, — lisatud soovituslikud köökide väljatõmbe mahud; — lisatud juhised ventilatsioonisüsteemide elementide spetsifitseerimiseks; — üle kantud standardist EVS-EN 16798-3:2017 välja jäänud mõningad ventilatsiooni kavandamise seisukohalt olulised osad, mis olid kajastatud standardis EVS-EN 13779:2007.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta