Esileht»E-pood»EVS 907:2010

EVS 907:2010

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 18,00 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Rajatise ehitusprojekt

Käesolev Eesti standard käsitleb ehitusseaduse §2 (3) mõistes rajatise projekteerimisel kavandatava rajatise ehitusprojekti tehnilistele dokumentidele esitatavaid sisulisi ja vormilisi nõudeid. Käesolev Eesti standard ei käsitle eriseaduste alusel (teeseadus, raudteeseadus jt) reguleeritud rajatisi. Rajatiste osas käsitletakse tehnovõrkude ja -rajatiste tehnilist lahendust ning maastikuarhitektuurse kujundusprojekti tehniliste dokumentide koosseisu rajatise ehitusprojekti kaustades, jooniste vormistamist nii digitaalselt kui väljatrükkidel. Standardis mõeldakse rajatise ehitusprojekti all tehnovõrkude ehitusprojekti ja maastikuarhitektuurset kujundusprojekti. Standardis ei ole käsitletud suuremõõtmelisi rajatisi (memoriaalid, sambad, vaatlustornid jms), mis nõuavad suuremahulisi konstruktsioonilahendusi. Käesolev Eesti standard ei käsitle dokumente, mis kirjeldavad ehitustööde korraldamist, teostusjooniseid, täitedokumente, kasutus-hooldusjuhendeid jms.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta