Esileht»E-pood»EVS 910:2011

EVS 910:2011

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 22,15 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Kinnisvara korrashoiu hanke dokumendid ja nende koostamise juhend

Standardis nimetatakse ja määratletakse kinnisvara korrashoiu valdkonna hangete korraldamise põhimõisted. Samuti antakse juhised, tüüpvormid ja arusaamad korrashoiu hanke ratsionaalsest ja kvaliteetsest korraldusest ning korraldusega kaasnevast dokumentatsioonist. Standardi käsitlusala hõlmab Eesti standardi EVS 807:2010 tegevustest järgmiseid komplekstegevusi: — kood 100 (haldamine), — kood 200 (tehnohooldus), — kood 300 (heakorratööd). Enamasti ei vajata kinnisvara korrashoiu tagamiseks väga paljusid iseseisvaid tegevusi. Nimetatud teenused (haldamine, tehnohooldus, heakorratööd) on minimaalne tegevuste kompleks, mille täitmine peab tagama ja säilitama ohutuse korrashoiuobjekti kasutamisel. Reeglina kuuluvad eelnimetatud teenused: — hankija funktsioonide hulka (näiteks haldusteenus, mida hankija võib ka teenusena sisse osta); või — pakkuja funktsioonide hulka (tehnohooldus ja heakorratööd). Kinnisvara omaniku otsustuspädevusse kuulub ka teenuste tagamiseks vajaliku haldusmudeli ja korraldusmeetodi valik (kas teostada ise või osta vastavad teenused sisse). Standardis eeldatakse, et kasutatakse sisse¬ostetud teenuseid. Muud standardis EVS 807:2010 nimetatud komplekstegevused on reeglina vahendatavad teenused, mille sisu ja maht ei pruugi olla väga universaalne ning mis sõltub paljuski korrashoiuobjekti eripärast ja selle kasutajate soovidest (näiteks remonttööd, omanikukohustused, tarbimisteenused, tugiteenused). Seetõttu ei kuulu sellised korrashoiutegevused ka standardi käsitlusalasse

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta