Esileht»E-pood»EVS 911:2011

EVS 911:2011

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 13,92 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu

See standard käsitleb: — vabatahtliku vastutuskindlustuse olemust; — ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingu sõlmimist. Seejuures antakse selle standardiga soovitused, millest oleks kindlustusvõtjal mõistlik lähtuda enda kindlustushuvile vastava kindlustuskaitse leidmisel, vabatahtliku vastutuskindlustuse kindlustusandja valimisel ning sõlmitava kindlustuslepingu tingimustega tutvumisel; — ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingu täitmist. Muu hulgas selgitatakse, millised on lepingupoolte peamised õigused ja kohustused. Standard ei ole kohaldatav ehitamise ja ehitusjuhtimise suhtes sõlmitud vastutuskindlustuse lepingutele.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta