Esileht»E-pood»EVS 911:2018

EVS 911:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 17,08 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu

See standard käsitleb: -vabatahtliku vastutuskindlustuse olemust; -ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingu sõlmimist. Seejuures antakse selle standardiga soovitused, millest oleks kindlustusvõtjal mõistlik lähtuda enda kindlustushuvile vastava kindlustuskaitse leidmisel, vabatahtliku vastutuskindlustuse kindlustusandja valimisel ning sõlmitava kindlustuslepingu tingimustega tutvumisel. Samuti antakse selles standardis soovitused, kuidas oleks mõttekas hankelepingutes sätestada nõudeid seonduvalt ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustusega; -ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingu täitmist ning lõpetamist. Muu hulgas selgitatakse, millised on lepingupoolte peamised õigused ja kohustused. Standard ei ole kohaldatav ehitamise ja ehitusjuhtimise suhtes sõlmitud vastutuskindlustuse lepingutele.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi uustöötluses on võetud arvesse uuemat kohtupraktikat, mida standardi esialgse versiooni koostamise ajal veel olemas ei olnud. Samuti on standardi uustöötluses täpsustatud mõistete määratlusi ja lisatud täiendavaid näiteid, et standardi sisu oleks paremini mõistetav. Täiesti uued on standardi uustöötluses sisalduvad soovitused seonduvalt kindlustuslepingu piiriülese sõlmimisega ning seonduvalt soovitustega selles osas, kuidas oleks hankelepingutes mõttekas sätestada nõudeid seonduvalt ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustusega. Suurel määral on täiendatud ka kindlustusjuhtumi, nõuete aegumise ning kindlustuslepingu lõppemisega seonduvaid standardi seisukohtasid.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta