Esileht»E-pood»EVS 913:2019

EVS 913:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 10,19 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Kütusetankurid. Taatlusmetoodika

See Eesti standard käsitleb rahvusvaheliste normdokumentide nõuetele vastavate ja Eestis taatluskohustust omavate kütusetankurite taatlemist nende kasutuskohas. Standard sätestab taatlusprotseduuri ning vastavusotsuse tegemise põhimõtted kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste normdokumentidega. Standardis esitatud metoodika objektiks on vedelate naftasaaduste väljastatava koguse mõõtevahendite direktiivi 2014/32/EL, 2004/22/EÜ või dokumendi OIML R 117-1:2007 nõuete alusel valmistatud 0,5 täpsusklassiga kütusetankurite (v.a veeldatud gaaside tankurid) riigisisene taatlus.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Võrreldes eelmise standardiga (EVS 913:2011) on see standard välja arendatud vajadusest ajakohase standardse taatlusmetoodika järele, mis on seotud mõõteseaduse muudatuste uue redaktsiooniga ja mõõtevahendite direktiivi 2014/32/EL rakendamisega. Sellesse standardisse on lisatud mõned uued terminid ja mõnede terminite määratlused on kohendatud. Taatluseks kasutatavate tööetalonide valiku protseduur on täiesti uudne. On esitatud abistav tabel ja näited tööetalonide valikuks. Etalonmõõdunõude positsioneerimine on üheselt määratletud. Taatlusprotseduur on lihtsustatud, kasutades ainult ühekordset tankurist väljastatava vedeliku mahu mõõtmist etalonmõõdunõuga. On lisatud selgitav tabel vastavusotsuse tegemisel arvestatavate toimingute kohta. Muudetud taatlusprotseduuri kirjeldusest lähtudes on koostatud uus taatlusprotokolli näidisvorm.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta