Esileht»E-pood»EVS 921:2014

EVS 921:2014

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 18,00 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Veevarustuse välisvõrk

Standard on rakendatav omandivormist sõltumata veevarustuse välisvõrkudele, sealhulgas veevõrgule alates veetöötlusjaamast või puurkaev-pumplast kuni hoonete välisseinani. Standard on aluseks veevõrgu projekteerimisel, veetorustike dimensioonimisel ja pumpade ning teiste abiseadmete valimisel ning on kasutatav nii uue veevõrgu rajamisel kui ka olemasoleva veevõrgu laiendamisel ja ümberehitamisel. Standardis määratakse kindlaks funktsionaalsed nõuded veevarustuse välisvõrgule seoses planeerimise, projekteerimise, ehitamise, käitamise, hoolduse ja ekspluatatsiooniga ning tegevused nõuete täitmiseks.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi uustöötlus on standardi EVS 847-3:2003 "Ühisveevärk. Osa 3: Veevärgi projekteerimine" edasiarendus ja erineb eelnevast nii pealkirja, mahu kui ka sisu poolest. Standardikavandis on täiendatud olemasolevaid peatükke, et anda täpsemat informatsiooni projekteerijatele ning ehitustööde tegijatele. Arvestades erialainseneride praktilisi kogemusi, on täpsustatud termineid, esitatud terminite ingliskeelsed tõlked, muudetud võrguelementide seletusi jms. Standardisse on lisatud asjakohaste oluliste Euroopa standardite loetelu, aidates seega valdkonnas orienteeruda ja pakkuda insenerile eeskuju tehniliste lahenduste välja töötamisel. Peamine muudatus võrreldes standardi vana versiooniga seisneb selles, et uus standard käsitleb veevarustuse välisvõrku nii kinnistute sees kui ka väljas sõltumata juriidilisest kuuluvusest; käsitlusala piiriks hoonega on välissein. Kuna standard EVS 847 koosneb kolmest osast, siis segaduste vältimiseks tehti ettepanek muuta standardi numbrit ja nime võrreldes varasemaga. Uus tähis ja pealkiri on: EVS 921 "Veevarustuse välisvõrk" (Water supply systems outside buildings). Muudatuste tegemisel lähtuti standardi EVS-EN 805 "Water supply - Requirements for systems and components outside buildings" põhimõttest.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta