Esileht»E-pood»EVS-EN 12464-1:2011

EVS-EN 12464-1:2011

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 18,00 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad

  • Staatus: Kehtiv
  • Seotud dokumendid: puuduvad
  • Eelmine versioon: EVS-EN 12464-1:2003
  • Järgmine versioon: puuduvad
  • Alusdokumendid: EN 12464-1:2011
  • Tegevusala (ICS): 91.160.10 Sisevalgustus
  • Direktiivid või määrused: puuduvad

Standard sätestab inimeste valgustusnõuded sisetöökohtadel, lähtudes normaalse nägemisvõimega inimeste nägemismugavusest ja nägemistöö sooritamisviisist. Arvesse on võetud kõik tavapärased nägemisülesanded, sealhulgas töö kuvarseadmetega. Standard sätestab enamiku sisetöökohtade ja nendega seotud alade valgustuslahenduste kvantiteedi- ja kvaliteedinõuded. Lisaks sellele esitatakse heal valgustustaval põhinevaid soovitusi. Standard ei sätesta valgustusnõudeid töötajate tööohutuse ja töötervishoiu seisukohast ega ole koostatud Euroopa Liidu Lepingu artikli 153 rakendamisalasse kuuluvana, kuigi selles standardis sätestatud valgustusnõuded täidavad enamasti ka ohutuse nõudeid. Töötajate tööohutuse ja töötervishoiu seisukohast vajalikud valgustusnõuded võivad sisalduda Euroopa Liidu Lepingu artiklil 153 põhinevates direktiivides, nendel direktiividel põhinevas liikmesriikide seadustes või muudes riiklikes õigusaktides. EE MÄRKUS 2010. aasta seisuga on tegemist Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versiooniga, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas nr C83 30.03.2010. Selle lepingu artikkel 153 käsitleb liikmesriikide meetmete toetamist ja täiendamist tööõiguslike nõuete alal, eelkõige aga töökeskkonna parandamise valdkonnas, et kaitsta töötajate tervist ja turvalisust. Selles artiklis nähakse ühtlasi ette sellekohaste direktiivide kehtestamist. Standard ei näe ette konkreetseid valgustuslahendusi ega piira projekteerija vabadust kasutada uusi tehnilisi võimalusi ja innovatiivseid valgustusvahendeid. Valgustuses võidakse ette näha päevavalguse, tehisvalgustuse või nende mõlema üheaegset kasutamist. Standard ei laiene välistöökohtade valgustusele, allmaakaevanduste valgustusele ega hädavalgustusele. Nõuded välistöökohtade valgustuse kohta on esitatud standardis EN 12464-2, hädavalgustuse kohta aga standardeis EN 1838 ja EN 13032-3.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta