Esileht»E-pood»EVS-EN 12504-1:2019

EVS-EN 12504-1:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 7,38 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Konstruktsiooni betooni katsetamine. Osa 1: Puursüdamikud. Võtmine, ülevaatus ja survekatse

See standard määratleb kivistunud betoonist puursüdamike võtmise, üle¬vaatuse, katseks ettevalmistamise ja survetugevuse määramise meetodid. See standard ei anna juhiseid puursüdamike võtmise otsuse langetamise ja puurimiskoha valiku kohta. See standard ei käsitle puursüdamike survekatse tulemuste tõlgendamist. Betoonkonstruktsioonide ja -elementide survetugevuse hindamiseks nende kasutuskohas (ehitusplatsil) võib kasutada standardit EN 13791.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta