Esileht»E-pood»EVS-EN 12599:2012

EVS-EN 12599:2012

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 22,15 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Hoonete ventilatsioon. Katseprotseduurid ja mõõtmismeetodid paigaldatud ventilatsiooni- ja õhukonditsioneerimissüsteemide üleandmiseks

See Euroopa standard määratleb kontrollid, katsetusmeetodid ja mõõteseadmed installeeritud süsteemi eesmärgile vastavuse kontrollimiseks peamiselt üleandmise eesmärgil, mida tehakse osaliselt enne üleandmist, üleandmise ajal ja pärast üleandmist. See Euroopa standard võimaldab valida lihtsate testimismeetodite, juhul kui need on piisavad, ning ulatuslike mõõtmiste, juhul kui need on vajalikud, vahel. See standard kohaldub mehaaniliselt juhitavatele ventilatsiooni- ja konditsioneerimissüsteemidele, nagu on määratletud standardis EN 12792, ja mis hõlmavad mõnda järgnevast: — lõpuseadmeid ja lõpuelemente; — õhu töötlemisseadmeid; — õhujaotussüsteeme (varustus, väljavõte, väljapuhe); — tuleohutussüsteeme; — automaatseid kontrollseadmeid. Standardis kirjeldatud mõõtemeetodid kohalduvad siis, kui süsteem on komplekteeritud, reguleeritud ja tasakaalustatud. Seda Euroopa standardit ei kohaldata: — soojuse tootmise süsteemidele ja nende juhtimisele; — külmetussüsteemidele ja nende juhtimisele; — soojus- ja külmakandja jaotusele õhutöötlemisseadmetele; — suruõhu-jaotussüsteemidele; — vesi-konditsioneerimissüsteemidele; — tsentraalsetele aurustisüsteemidele õhu niisutamiseks; — elektrivarustussüsteemidele. Standard kohaldub hoonetes mugavustingimuste hoidmiseks projekteeritud ventilatsiooni- ja õhukonditsioneerimissüsteemidele. See ei ole kohaldatav süsteemidele, mis juhivad tööstuslike või muude eriprotsesside keskkonda. Siiski, viimasel juhul võib sellele viidata, kui süsteemi tehnoloogia on sarnane ülalmainitud ventilatsiooni- ja õhukonditsioneerimissüsteemidele. See Euroopa standard ei hõlma mingeid nõudeid, mis puudutavad paigalduslepingut. Samas peaks paigaldusleping viitama tingimustele, mis on loetletud lisas F, et hõlbustada selle standardi kohaldamist. Selle Euroopa standardi mõõtmismeetodeid võib kasutada õhukonditsioneerimissüsteemide energia kontrolli raames vastavalt hoonete energiatõhususe direktiivile 2010/31/EC (vt EN 15239, EN 15240). Seda Euroopa standardit võib kohaldada elamute ja eluruumide ventilatsioonisüsteemidele.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta