Esileht»E-pood»EVS-EN 1279-1:2018

EVS-EN 1279-1:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 16,10 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 1: Üldist, süsteemikirjeldus, asendamise eeskirjad, tolerantsid ja visuaalne kvaliteet

  • Staatus: Kehtiv
  • Seotud dokumendid: puuduvad
  • Eelmine versioon: EVS-EN 1279-1:2004
  • Järgmine versioon: puuduvad
  • Alusdokumendid: EN 1279-1:2018
  • Tegevusala (ICS): 81.040.20 Ehitusklaas
  • Direktiivid või määrused: puuduvad

See dokument (kõik osad) hõlmab klaaspakettidele esitatavaid nõudeid. Klaaspakettide peamised kasutusalad on akende, uste ja rippfassaadide paigaldised ning uste, akende, rippfassaadide, katuste ja vaheseinte liimklaasingud (bonded glazing). Selle standardi nõuete täitmine tähendab seda, et klaaspaketid vastavad kavandatud kasutuse nõuetele, ning tagab, läbi vastavuse sellele standardile, et visuaalsed, energeetilised, akustilised, ohutusparameetrid ei muutu oluliselt kogu kasutusaja vältel. Juhul kui puudub kaitse otsese ultraviolettkiirguse või servatihendile mõjuva püsiva nihkekoormuse eest, nagu see on uste, akende ja rippfassaadisüsteemide liimklaasingu puhul, siis on oluline järgida Euroopa tehnilisi lisaspetsifikatsioone (vt EN 15434, EN 13022-1 ja prEN 16759). Esteetilistel eesmärkidel kasutatavad klaaspaketid (näiteks pliiklaas või sulatatud klaas) ei kuulu selle standardi käsitlusalasse. See standard ei hõlma vaakumklaaspakette (vt ISO DIS 19916-1). Klaasist/plastikust komposiidid kuuluvad standardi käsitlusalasse, kui nende tihendusmaterjalid kontakteeruvad klaaskomponentidega. MÄRKUS Alarmi- ja kütteseadmete elektrijuhtmeid või kontakte sisaldavatele toodetele võivad rakenduda teised direktiivid, nt madalpingedirektiiv. See Euroopa standard esitab klaaspakettide määratlused ja hõlmab süsteemikirjelduse eeskirju, optilist ja visuaalset kvaliteeti ning mõõtmete tolerantse ja kirjeldab olemasoleval süsteemikirjeldusel põhinevaid asenduseeskirju.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta