Esileht»E-pood»EVS-EN 13237:2012

EVS-EN 13237:2012

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 13,22 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Terminid ja määratlused plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks ette nähtud seadmete ja kaitsesüsteemide kohta

See Euroopa standard sätestab terminid ja määratlused (sõnavara), mida tuleb kasutada asjakohastes standardites, mis käsitlevad plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks ette nähtud seadmeid ja kaitsesüsteeme. MÄRKUS Direktiivi 94/9/EÜ, mis käsitleb plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks ette nähtud seadmeid ja kaitsesüsteeme, võib rakendada selles Euroopa standardis vaadeldavate masinate ja seadmete liikide kohta. Esitatav standard ei ole ette nähtud direktiivi 94/9/EÜ põhilistele tervishoiu- ja ohutusnõuetele vastavate meetmete rakendamiseks. EE MÄRKUS Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 94/9/EÜ (23. märtsist 1994) ning uuendatud direktiiv 2014/34/EL käivad plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta