Esileht»E-pood»EVS-EN 13369:2018

EVS-EN 13369:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 20,74 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Betoonvalmistoodete üldeeskirjad

See Euroopa standard määrab kindlaks nõuded, põhilised toimivuskriteeriumid ja toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise (Assessment and Verification of Constancy of Performance, AVCP) korra standardile EN 206 vastavast kerg-, normaal- ja raskebetoonist valmistatud sarrustamata, sarrustatud ja eelpingestatud betoonvalmistoodetele, mis ei sisalda lisaks manustatud õhule nimetamisväärses koguses kaasatud õhku. Betoon, millele on lisatud mittemehaaniliste omaduste muutmiseks terasest, polümeerist või teistest materjalidest kiudu, kuuluvad samuti selle standardi käsitlusalasse. See standard ei hõlma kergtäitematerjaliga korebetoonist sarrustatud valmiselemente. Standardit võib kasutada ka nende toodete spetsifitseerimiseks, millel standard puudub. Mitte kõik selle standardi peatükis 4 esitatud nõuded ei ole rakendatavad kõigile betoonvalmistoodetele. Kui on olemas spetsiaalne tootestandard, on see selle standardi suhtes ülimuslik. See standard käsitleb hoonetes ja rajatistes kasutatavaid tehases valmistatud betoonvalmistooteid. Standardit võib rakendada ka ehitusplatsil ajutiselt töötavas tsehhis valmistatavatele toodetele juhul, kui tootmine on ebasoodsate ilmastikumõjude eest kaitstud ja seda ohjatakse peatüki 6 eeskirjade kohaselt. Kuigi betoonvalmistoodete arvutamine ja projekteerimine ei kuulu selle standardi käsitlusalasse, antakse siin teavet mitteseismiliste piirkondade korral: — vastavas eurokoodeksis kindlaks määratud osavarutegurite valikuks; — mõnede pingebetoontoodetele esitatavate nõuete kindlaksmääramiseks.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta