Esileht»E-pood»EVS-EN 13791:2020

EVS-EN 13791:2020

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 16,10 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Betooni survetugevuse hindamine konstruktsioonides ja valmistoodetes

(1) See dokument — sisaldab meetodeid ja menetlusi ehitisbetooni survetugevuse ning monoliitsete ja valmistoodete ehitisbetooni normsurvetugevuse hindamiseks, kasutades otseseid meetodeid (puursüdamike katsetamine) ja kaudseid meetodeid, nt ultraheli levimiskiirus, põrkearv; MÄRKUS Vastavuse tagamiseks projekteerimisstandardiga EN 1992-1-1, kus survetugevus põhineb silindritel 2 : 1, põhineb ehitisbetooni survetugevus puursüdamikel 2 : 1 läbimõõduga ≥ 75 mm. — sisaldab põhimõtteid ja juhiseid kaudsete katsemeetodite tulemuste ja ehitisbetooni survetugevuse vaheliste seoste määramiseks; — esitab meetodeid ja juhiseid rajatava konstruktsiooni ehitusele tarnitud betooni survetugevusklassi vastavuse hindamiseks, kui on kahtlusi standardkatsete tulemustes või on põhjust kahelda ehitustööde kvaliteedis. (2) Selles dokumendis esitatakse nõuded ehitisbetooni tugevuse määramiseks mõõtmiskohtades ja normtugevuse määramiseks katsepiirkondades, kuid selle teabe rakendamisel tuleb lähtuda konkreetsest olukorrast, millele tuleb anda ehitustehniline hinnang. (3) See dokument ei hõlma betooni kvaliteedi hindamist, lähtudes teistest omadustest peale survetugevuse, nt kestvusest. (4) See dokument ei ole mõeldud standardi EN 206 või EN 13369 kohaseks betooni survetugevuse vastavuse hindamiseks, välja arvatud standardi EN 206:2013+A1:2016 jaotises 5.5.1.2 või 8.4 nimetatud juhtudel. (5) See dokument ei hõlma valmisbetoonelementide tavapärase vastavuskontrolli menetlusi ega kriteeriume ehitisbetooni tugevuse otsese või kaudse mõõtmise põhjal.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta