Esileht»E-pood»EVS-EN 1401-1:2019

EVS-EN 1401-1:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 16,10 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Maa-alused isevoolsed drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U). Osa 1: Torude, liitmike ja torustike spetsifikatsioonid

See dokument määratleb nõuded sileda sise- ja välispinnaga jäiga seinaga torudele, mis on ekstrudeeritud sama koostisega segust läbi kogu toruseina, liitmikele ja plastifitseerimata polüvinüülkloriidist (PVC-U) maa-alustele isevoolsetele drenaaži ja kanalisatsiooni torustikele: — maa-alused väljaspool hoone struktuuri (rakendusala kood „U“) ja — mõlemad, maa-alused hoone struktuuri sees ja väljaspool hoonet (rakendusala kood „UD“). MÄRKUS 1 Kavandatav kasutusviis kajastub toodete märgistuses „U“ või „UD“ abil. Samuti täpsustab see katseparameetreid selles dokumendis osutatud katsemeetoditele. MÄRKUS 2 Läbi toruseina eri koostisega mitmekihilised ja vahtplastist torud on hõlmatud standardiga EN 13476-2 [1]. See dokument hõlmab mitut nimimõõtu, eri torude ja liitmike seeriaid ning eri jäikusklasse ja annab soovitusi värvuste kohta. MÄRKUS 3 Ostja või spetsifikaatori ülesanne on teha nendest aspektidest sobiv valik, võttes arvesse nende konkreetseid nõudeid ja asjakohaseid riigisiseseid eeskirju ja paigaldustavasid või koode. Seda kohaldatakse PVC-U torude ja liitmike, nende ühenduste ja liidete suhtes muude plastist ja mitte-plastist materjalist komponentidega, mis on ette nähtud pinnases maa-alustele isevoolsetele drenaaži ja kanalisatsiooni torustikele. MÄRKUS 4 Torud, liitmikud ja muud komponendid, mis vastavad mis tahes lisas C loetletud plasttoodete standardile, võivad olla kasutatavad selle dokumendi nõuetele vastavate torude ja liitmikega tingimusel, et nad vastavad peatükis 7 antud liidete mõõtmete nõuetele ja tabeli 16 nõuetele.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta