Esileht»E-pood»EVS-EN 14081-1:2016+A1:2019

EVS-EN 14081-1:2016+A1:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 15,40 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 1: Üldnõuded

See Euroopa standard määrab kindlaks nõuded nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuidule, mis on kas visuaalselt või masinal sorditud, töödeldud saagimise, hööveldamise või muude meetoditega ja mille ristlõike mõõtmed vastavad standardile EN 336 (nimetatud ehituspuiduks järgnevates jaotistes). See Euroopa standard sisaldab tingimusi katsemeetoditele, teostuse püsivuse hindamist ja tõendamist ning ehituspuidu märgistamist. MÄRKUS 1 Masintugevussorditud puidule on antud lisatingimused tüübikatsetustele (type testing, TT) standardis EN 14081-2 ja ettevõtte tootmisohjele (factory production control, FPC) standardis EN 14081-3. MÄRKUS 2 Heakskiidu protseduur partii verifitseerimiseks, mida võib kasutada ehituspuidu tarnimisel, on antud standardis EN 14358. See Euroopa standard identifitseerib need näitajad, millele tuleb kehtestada piirväärtused visuaalsortimise standardites. See Euroopa standard hõlmab ehituspuitu, mis on immutamata või immutatud bioloogiliste kahjustuste vältimiseks. See Euroopa standard ei hõlma: — tuletõkke teostuse parandamiseks tulekaitsevahenditega immutatud puitu; — termiliselt ja/või keemiliselt modifitseeritud puitu; — sõrmjätkatud ehituspuitu.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta