Esileht»E-pood»EVS-EN 15221-3:2011

EVS-EN 15221-3:2011

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 16,10 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 3: Kinnisvarakeskkonna juhtimise kvaliteedijuhend

Selles Euroopa standardis antakse suunised selle kohta, kuidas KKJ kvaliteeti mõõta, saavutada ja parendada. See täiendab standardi EN 15221-1 raames standardeid EN ISO 9000, EN ISO 9001 ja EN 15221-2. See standard viitab juhtimise meetoditele ja juhtimise teooriatele. See Euroopa standard kohaldub: — KKJ-le avaliku ja erasektori organisatsioonides; — tellijate organisatsioonide ja teenuse pakkujate vahelistele suhetele; — kõigile kinnisvarakeskkonna toodetele ja kinnisvarakeskkonna teenustele; — mõlemat tüüpi teenuse pakkujatele (sise- ja välisteenuse pakkujad) KKJ teenuste osutamisel; — kõigile töökeskkondade tüüpidele (nt tööstuses, äris, halduses, sõjaväes, tervishoius jne). See Euroopa standard kohaldub äriteenustele (mitte tarbijale). See Euroopa standard ei: — asenda tellija organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteeme; — anna standardvorme: — tulemuslikkuse ja kvaliteedijuhtimise süsteemide jaoks (kvaliteedijuhtimise süsteemi esitamine); — nõuete määratlemiseks; — mõõtmisvahendi jaoks; — teenustasemete kohta; — kohaldu kinnisvarakeskkonna juhtimise kvaliteedisüsteemi sertifitseerimisele (seda hõlmab standard EN ISO 9001).

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta