Esileht»E-pood»EVS-EN 15254-4:2008+A1:2011

EVS-EN 15254-4:2008+A1:2011

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 15,40 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Tulepüsivuskatsete tulemuste kasutusulatuse laiendamine. Mittekandvad seinad. Osa 4: Klaasitud konstruktsioonid KONSOLIDEERITUD TEKST

See Euroopa standard annab juhiseid ja vajadusel määratleb protseduurid klaasitud tuletõkkeelementidele, mida on katsetatud vastavalt standardile EN 1364-1 ning klassifitseeritud vastavalt standardile EN 13501-2 teatud mõõtmete ja kontseptsiooni muutmiseks. Klaasitud tuletõkkeelementide laiendatud kasutusulatus peab tuginema katseandmetel. See standard on rakendatav ainult vertikaalselt paigaldatud klaasitud tuletõkkeelementidele. See standard ei ole rakendatav standardi EN 1634-1 kohaselt katsetatud uksekomplektidele ja avatavatele akendele. Sellest standardist on välja arvatud standardites EN 1051-1 ja EN 572-7 määratletud klaasploki komplektid ja klaasist sillutiskivid ning laineklaas. Nimelt pole hetkel piisavalt informatsiooni kohaldamaks nendele toodetele laiendatud kasutusulatuse eeskirju. MÄRKUS Mõningates vaheseintes kasutatakse tuletõkkeklaasi, poolläbipaistmatute ja teiste läbipaistmatute toodete kombinatsioone. Sellisel juhul katab laiendatud kasutusulatus vaid klaasi, mis asendab neid tooteid – vaata jaotist 8.2.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta