Esileht»E-pood»EVS-EN 15254-4:2018

EVS-EN 15254-4:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 13,92 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Tulepüsivuskatsete tulemuste kasutusulatuse laiendamine. Mittekandvad seinad. Osa 4: Klaasitud konstruktsioonid

See dokument annab juhiseid ja vajaduse korral määratleb protseduurid klaasitud tuletõkkeelementidele, mida on katsetatud standardi EN 1364-1:2015 kohaselt ning klassifitseeritud standardi EN 13501-2 kohaselt, teatud mõõtmete ja kontseptsiooni muutmiseks. Klaasitud tuletõkkeelementide laiendatud kasutusulatus tugineb katseandmetele. See standard on rakendatav ainult vertikaalselt paigaldatud klaasitud tuletõkkeelementidele. See standard ei ole rakendatav standardi EN 1634-1 kohaselt katsetatud uksekomplektidele ja avatavatele akendele ning standardite EN 1364-3 ja EN 1364-4 kohaselt katsetatud täiskonfiguratsioonis rippfassaadidele ning osalises konfiguratsioonis rippfassaadidele. Sellest standardist on välja arvatud standardites EN 1051-1 ja EN 572-7 määratletud klaasploki komplektid ja klaasist sillutiskivid ning laineklaas. Nimelt pole hetkel piisavalt teavet kohaldamaks nendele toodetele laiendatud kasutusulatuse eeskirju.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta