Esileht»E-pood»EVS-EN 1555-1:2010

EVS-EN 1555-1:2010

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 9,49 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Plasttorustikusüsteemid gaaskütuse transportimiseks. Polüetüleen (PE). Osa 1: Üldosa

Standardi EN 1555 selles osas on esitatud üldnõuded gaaskütuste transportimiseks mõeldud polüetüleenist (PE) torustikusüsteemidele. Selles on esitatud ka viidatud katsemeetodite katseparameetrid. Koos standardi EN 1555 osadega 2 kuni 5 on see osa rakendatav PE-torudele, -toruliitmikele ja sulguritele, nende omavahelistele liidetele ja liidetele muudest materjalidest komponentidega, mis on mõeldud kasutamiseks järgmistel tingimustel: a) maksimaalne töörõhk MOP on kuni 10 bar) (kaasa arvatud), b) arvutustemperatuurina kasutatav töötemperatuur on 20 °C. MÄRKUS 1 Muude töötemperatuuride korral tuleb kasutada temperatuuritegureid, vt EN 1555-5. EN 1555 (kõik osad) hõlmab maksimaalse töörõhu vahemikku ning selles on esitatud nõuded seoses värvuste ja lisanditega. MÄRKUS 2 Nõuetekohased valikud peab tegema ostja või spetsifikatsioonide koostaja, arvestades erivajadusi ning kõiki asjakohaseid riiklikke õigusakte ja paigaldustavasid või -eeskirju.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta