Esileht»E-pood»EVS-EN 16510-1:2018

EVS-EN 16510-1:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 26,50 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Elamute tahkekütteseadmed. Osa 1: Üldnõuded ja katsemeetodid

See Euroopa standard on kohaldatav elamute tahkekütteseadmetele. See Euroopa standard sätestab nõuded, mis käsitlevad tahkel kütusel töötavate kütteseadmete (edaspidi seade või seadmed) projekteerimist, tootmist, konstruktsiooni, ohutust ja toimivust (soojuslik kasutegur ja heitmed), ning annab vastavad juhised. Lisaks esitab see sätted nõuetelevastavuse, st esmase tüübikatsetuse (initial type testing, ITT) ja tehase tootmisohje (factory production control, FPC) ning seadmete märgistamise hindamiseks. See Euroopa standard käsitleb ka CO, NOx, OGC ja tahkete osakeste (PM/PME – vt lisa F) heitmete mõõtmise katsemeetodeid, kuid ei esita nende heitmete piirväärtusi. Seadmeid, mis võtavad põlemisõhku väljastpoolt ebatihedaid välispiirdeid, ei loeta ruumivälise õhuvarustusega seadmeteks. Seda Euroopa standardit ei kohaldata kütteseadmetele, kus katla (või veesoojenduskontuuri) osad on vahetus kokkupuutes tule või suitsugaasidega, välja arvatud juhul, kui katla osad on valmistatud terasest või malmist. Seda Euroopa standardit ei kohaldata veesoojenduskontuuriga kütteseadmetele — mille vee temperatuur on üle 110 °C ja/või töörõhk üle 3 baari; — millel on otsene kokkupuude kuuma majapidamisveega. See Euroopa standard ei käsitle kütteseadmeid, mis töötavad ventileerimisseadmetega , mis on ette nähtud töötamiseks seadme paigaldusruumis rõhuga alla 15 Pa välisõhu suhtes. See Euroopa standard ei käsitle seadmeid, mis on mõeldud kandma korstna raskust.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta