Esileht»E-pood»EVS-EN 1671:2000

EVS-EN 1671:2000

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 12,51 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Survelised kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid

See Euroopa standard kirjeldab väljaspool hoonet asuvate surveliste reoveekanalisatsioonisüsteemide toimivust, projekteerimist, tööd, hooldamist ja paigaldamist koos kaasneva kontrolli ja katsetamisega. Selles ei anta hinnangut süsteemide vastavusele sellele Euroopa standardile. See ei käsitle tööprojekti või süsteemi eri komponentide ehitusmaterjale. See Euroopa standard hõlmab ülerõhuga töötavaid (survelisi) kanalisatsioonisüsteeme, mis on projekteeritud reovee, määratletud kui elamute ja äripindade olmereovesi, kuid mitte sademe- ja vihmavesi, transportimiseks. See Euroopa standard hõlmab SKS-i projekteerimist ja mõningaid nõudeid toodetele, mida kasutatakse koos SKS-iga, selle toimivuse tagamiseks. Süsteemi komponente ja süsteemiga seotud komponente tuleb hinnata, viidates vastavale tootestandardile. Tootestandardi puudumisel võib antud standardit kasutada viitena selle toote spetsifikatsiooni koostamisel.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta